Algemene Voorwaarden

R.Huisman Stukadoorsbedrijf (KVK: 73062316), verleent u hierbij toegang tot www.rhuisman.nl.
R.Huisman Stukadoorsbedrijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aanspraakelijkheid
R.Huisman Stukadoorsbedrijf spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van R.Huisman Stukadoorsbedrijf.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met R.Huisman Stukadoorsbedrijf. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan R.Huisman Stukadoorsbedrijf nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij R.Huisman Stukadoorsbedrijf. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van R.Huisman Stukadoorsbedrijf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wijzigingen
R.Huisman Stukadoorsbedrijf is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig en zonder aankondiging te wijzigen.